کوچ ایرانیان قسمت چهارم یکشنبه 12 آبان

این چهارمین قسمت از مجموعه ی مستند کوچ ایرانیان ساخته علی لیمونادی است که از تلویزیون ایران فردا تقدیم شما نازنینان میشود. در این برنامه با دکتر کردوانی استاد دانشگاه خواهیم بود و همچنین درد دلی خواهیم شنید از عباس معروفی نویسنده و روزنامه نگار برجسته کشورمان که به گفته خودش مجبور به مهاجرت شده ومحکوم به زندگی در تبعید است.

دانلود