دهکده جهانی سه شنبه ۲۰ تیر

همراه با فریدا صبا در این برنامه سری به اینسو و آنسوی دهکده جهانی می زنیم و به ادامه گفتگوی هفته گذشته با خانم دکتر ناناز پیرنیا روانشناس و روان درمانگر می پردازیم. با ما همراه باشید و نظرات خود را پیرامون موضوعات مطرح شده در این برنامه برای ما ارسال نمایید.

یوتیوب دانلود