شبانه شنبه 11 آبان

درد واره ها شعری زیبا از قیصر امین پور

موسیقی : فریبرز لاچینی

اجرا : بهار ایرانی