از هر درى سخنى – قسمت چهارم

در این شمار ه از برنامه شاهد گزارشی از نمایش صندوق لعنت روخوانی و حضور و سخنان ایرج پزشکزاد خواهیم بود. با ما همراه باشید.

یوتیوب