گلگشت یکشنبه 11 تیر

همراه با حسین حجازی در این شماره از گلگشت گفتگویی خواهیم داشت با فرهاد محیط . با ما همراه باشید و گلگشت را با دوستان خود نیز به اشتراک بگذارید. منتظر شنیدن نظرات شما در ارتباط با این برنامه هستیم.

یوتیوب