تفسیر خبر سه شنبه 13 تیر

در این شماره از تفسیر خبر به میزبانی جمشید چالنگی به بررسی پیشینه روابط بین ایران و امریکا و همچنین چشم انداز پیش روی سیاست خارجی این دو کشور بعد از تنش های اخیر را مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد. میهمانان این برنامه آقایان علی رضا حقیقی استاد دانشگاه از تورنتو کانادا و امیر حسین اعتمادی از اعضای سازمان دانش آموحتگان لیبرال در واشنگتن خواهند بود. با ما همراه باشید.

یوتیوب دانلود فایل صوتی فایل صوتی کم حجم گوگل درایو