001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

تفسیر خبر سه شنبه 13 تیر

در این شماره از تفسیر خبر به میزبانی جمشید چالنگی به بررسی پیشینه روابط بین ایران و امریکا و همچنین چشم انداز پیش روی سیاست خارجی این دو کشور بعد از تنش های اخیر را مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد. میهمانان این برنامه آقایان علی رضا حقیقی استاد دانشگاه از تورنتو کانادا و امیر حسین اعتمادی از اعضای سازمان دانش آموحتگان لیبرال در واشنگتن خواهند بود. با ما همراه باشید.

یوتیوب دانلود فایل صوتی فایل صوتی کم حجم گوگل درایو