از هر درى سخنى – قسمت سوم

در این شمار ه از برنامه شاهد گزارشی مفصل از نشست سالانه زرتشتیان که هفته پیش در پاریس طی روزهای جمعه و شنبه 26 و 27 ماه می برگزار شد خواهیم بود. با ما همراه باشید.

یوتیوب