از هر درى سخنى – قسمت اول

از هر درى در دومین سال نمایشگاه نشر بدون سانسور ، ناشرین در چند شهر اروپایی بطور همزمان و یا با فاصله کتاب های خود را که تماما بدون سانسور چاپ شده در اختیار علاقمندان گزاشتند ُ فیلمی را که مشاهده میکنید از روز اول تجمع این نشست و نمایشگاه در شهر پاریس است است .