امام جمعه موقت تهران: آیت‌الله خامنه‌ای دست دولت را در مذاکرات باز گذاشته

کاظم صدیقی٬ امام جمعه موقت تهران گفته که آیت‌الله خامنه‌ای دست دولت یازدهم در مذاکره با آمریکا و گروه ۵+۱ را باز گذاشته است.
به گزارش خبرگزاری مهر آقای صدیقی افزوده هیات مذاکره کننده ایران با غرب و آمریکا اتمام حجت خواهد کرد تا «ببینیم در آخر چه می‌شود.»
وی در عین حال افزوده که روش‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با غرب باید به گونه‌ای باشد که بهانه‌ای دست آن‌ها ندهد.
امام جمعه موفت تهران در بخش دیگری از سخنان خود گفته که غرب «بنا ندارند ما را به عنوان یک کشور اسلامی مستقل ببینند و مشکل آن‌ها هسته‌ای نیست.»
پیشتر احمد خاتمی دیگر امام جمعه موقت تهران هم گفته بود مشکل غرب و آمریکا با ایران مشکل پرونده هسته‌ای نیست و این پرونده فقط یک بهانه است.