شاهنامه با گردآفرید – خشم یزدگرد بر بهرام

بخش دویست و پنج : پی میگیریم بازخوانی داستان های شاهنامه را همراه با گردآفرید، و در این شماره به داستان (خشم یزدگرد بر بهرام) می پردازیم. با ما همراه باشید و این برنامه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

یوتیوب دانلود