نامها و یادها بخش اول – دکتر شاهین فاطمی

هدف محمدرضا شاهید در برنامه نامها و یادها بررسی تاریخ و دانسته ها از سوی کسانی است که یا خود نقشی در حوادث و اتفاقات تاریخی ایران داشته اند و یا به واسطه تخصص گفته های آنان می تواند سنجش و قضاوت را برای ما آسان کند. در این قسمت شاهد بخش اول گفتگو با دکتر شاهین فاطمی (پژوهشگر، فعال سیاسی، رییس دانشکده بازرگانی و اقتصاد و دانشگاه آمریکایی پاریس) خواهیم بود. با ما همراه باشید. منتظر شنیدن نظرات شما در ارتباط با این برنامه هستیم.

یوتیوب