اخبار روز ایران و جهان سه شنبه 7آبان

مشروح اخبار ایران و جهان از تلویزیون جهانی ایران فردا