کوچ ایرانیان / فصل چهارم قسمت ۱۱۶

در این شماره از برنامه نگاهی خواهیم داشت به سی سال قبل و مهاجرت ایرانیان. در نگاه به کوچ ایرانیان با ما همراه باشید تا روزی با هم آن را به پایان برسانیم.

یوتیوب دانلود