001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

کوچ ایرانیان / فصل چهارم قسمت ۱۱۵

در این شماره از برنامه نگاهی خواهیم داشت به سی سال قبل و  جنگ ایران و عراق، ترور فعالان سیاسی خارج از کشور، کشتار دگر اندیشان داخل کشور و کوچ بزرگ ایرانیان. در نگاه به کوچ ایرانیان با ما همراه باشید تا روزی با هم آن را به پایان برسانیم.

یوتیوب دانلود