ایران فردا در همین نزدیکی با شما – قسمت سی و دوم

ویژه برنامه ای از تلویزیون ایران فردا که با نگاهی انتقادی به معضلات فرهنگی و اجتماعی در ایران می پردازد. با ما همراه شوید.

یوتیوب دانلود