نگاه جمعه ۲۵ فروردین

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به ادامه گفتگو با آقای امیرعباس فخرآور خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید. منتظر شنیدن نظرات شما در ارتباط با موضوعات مطرح شده در این برنامه هستیم.

یوتیوب دانلود فایل صوتی