نگاه دوشنبه ۲۱ فروردین

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی گفتگویی خواهیم داشت با آقای امیرعباس فخرآور. با ما همراه باشید. منتظر شنیدن نظرات شما در ارتباط با موضوعات مطرح شده در این برنامه هستیم.

یوتیوب دانلود فایل صوتی