کوچ ایرانیان / فصل چهارم قسمت ۱۱۳

در این شماره از برنامه کوچ ایرانیان به ادامه گفتگوی هفته گذشته با آقای عبدالله قراگوزلو روزنامه نگار و نماینده مجلس می پردازیم. در نگاه به کوچ ایرانیان با ما همراه باشید تا روزی با هم آن را به پایان برسانیم.

یوتیوب دانلود