تفسیر خبر جمعه 3 آبان

میهمانان امروز برنامه دکتر علیرضا نوریزاده از لندن و دکتر محسن سازگارا از واشنگتن خواهند بود