تفسیر خبر چهارشنبه ۲۵ اسفند

در تفسیر خبر امشب/ ایران فردا/ 9.30 تهران: نگاهی خواهیم داشت به اوضاع جاری در عرصه داخلی ایران و مهمترین خبرها در منطقه و عرصه بین الملل. میهمانان: آقای حسن اعتمادی تحلیلگر سیاسی و آقای محمدرضا حیدری عضو کمپین سفارت سبز هستند. با امید به فردائی بهتر

یوتیوب دانلود فایل صوتی فایل صوتی کم حجم گوگل درایو