کوچ ایرانیان / فصل چهارم قسمت ۱۰۹

در این شماره از کوچ ایرانیان به ادامه گفتگوی هفته گذشته با دکتر اسماعیل خویی شاعر و استاد دانشگاه می پردازیم. در نگاه به کوچ ایرانیان با ما همراه باشید تا روزی با هم آن را به پایان برسانیم.

یوتیوب دانلود