خاطره علی خامنه ای از جلسه خصوصی با آیت الله خمینی و هاشمی

همزمان با داغ بودن واکنش ها به بازنشر خاطره آیت الله هاشمی رفسنجانی از آیت الله خمینی درباره “مرگ بر آمریکا”، صفحه دفتر نشر آثار علی خامنه ای در گوگل پلاس، به بازنشر خاطره و نقل قول وی از آیت الله خمینی، در یک جلسه با حضور هاشمی و یک نفر دیگر پرداخت و نوشت:

من و آقاى هاشمى و یک نفر دیگر – که نمى خواهم اسم بیاورم – از تهران به قم خدمت امام رفتیم تا بپرسیم بالاخره این جاسوسان را چه کار کنیم؛ بمانند، یا نگه شان نداریم؛ به خصوص که در دولت موقت هم جنجال عجیبى بود که ما اینها را چه کار کنیم!وقتى که خدمت امام رسیدیم و دوستان وضعیت را شرح دادند و گفتند مثلاً رادیوها این طور مى گویند؛ امریکا این طور مى گوید؛ مسئولان دولتى این طور مى گویند؛ ایشان تأملى کردند و سپس با طرح یک سؤال واقعى پرسیدند: «از امریکا مى ترسید؟»؛ گفتیم نه؛ گفتند پس نگه شان دارید!بله، آدم احساس می کرد که این مرد خودش از این شُکوه ظاهرى و مادى و این اقتدار و امپراتورى مجهز به همه چیز، حقیقتاً ترسى ندارد. نترسیدن او و به چیزى نگرفتن اقتدار مادى دشمن، ناشى از اقتدار شخصى و هوشمندانۀ او بود. نترسیدن هوشمندانه، غیر از نترسیدن ابلهانه و خواب آلوده است؛ مثلاً یک بچه هم از یک آدم قوى یا یک حیوان خطرناک نمى ترسد؛ اما آدم قوى هم نمى ترسد؛ منتها انسانها و مجموعه ها در قوّت خودشان دچار اشتباه مى شوند و قوّتهایى را نمى بینند.

نظر شما در ارتباط با این نقل قول چیست؟ دیدگاه خود را با دیگران نیز به اشتراک بگذارید