تفسیر خبر چهارشنبه ۴ اسفند

امشب در تفسیر خبر/ ایران فردا/ 9.30 تهران: نگاهی خواهیم داشت به بحران زیست محیطی در خوزستان و تنش میان تهران، آنکارا و ریاض. میهمانان: آقای حسن اعتمادی تحلیلگر سیاسی و آقای محمدرضا حیدری عضو کمپین سفارت سبز هستند. با امید به فردائی بهتر

یوتیوب دانلود فایل صوتی فایل صوتی کم حجم گوگل درایو