ماندگاران ورزش ایران پنجشنبه ۳۰ دی

در این برنامه به میزبانی امیر خسروجردی نگاهی خواهیم داشت به زندگی قهرمانان و پهلوانان ورزش ایران. در بخش دهم از برنامه همراه با آقای فریدون شیبانی کارشناس ورزشی، به کارنامه حشمت مهاجرانی سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران می پردازیم. با ما همراه باشید.

یوتیوب دانلود