تفسیر خبر چهارشنبه ۲۲ دی

امشب در تفسیر خبر/ ایران فردا/ 9.30 تهران: چرا فرزندان رفسنجانی مرگ پدرشان را مشکوک می دانند و چرا پیگیر کشف حقیقت نشده اند؟… و موضوعات و خبرهای دیگر. میهمانان: آقای حسن اعتمادی، آقای جمشید اسدی و آقای مازیار شکوری. با امید به فردائی بهتر

یوتیوب دانلود فایل صوتی فایل صوتی کم حجم گوگل درایو