شاهنامه با گردآفرید – جنگ اردشیر با اردوان

بخش صد و هشتاد و هفت : پی میگیریم بازخوانی داستان های شاهنامه را همراه با گردآفرید، و در این شماره به داستان “جنگ اردشیر با اردوان” می پردازیم. با ما همراه باشید و این برنامه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

یوتیوب دانلود