تفسیر خبر دوشنبه ۲۰ دی

امشب در تفسیر خبر/ ایران فردا / 9.30 تهران: پی آمدهای درگذشت هاشمی رفسنجانی، وضعیت محمدعلی طاهری و زندانیان سیاسی دیگر. میهمانان برنامه آقای افشین افشین جم/ فعال حقوق بشر و خانم رکسانا حقیقت طلب/ از هواداران آقای محمدعلی طاهری هستند. با امید به فردائی بهتر

یوتیوب دانلود فایل صوتی فایل صوتی کم حجم گوگل درایو