تیتر درشت دوشنبه ۲۰ دی

نگاهی به تازه ترین رویدادهای ترکیه و منطقه همراه با مهیستان بختیاری. با ما همراه باشید.

یوتیوب