آینه – شنبه 18 دی

نگاهی به مراسم آغاز سال نو میلادی در نقاط مختلف دنیا. با ما همراه باشید.