شبانه دوشنبه 29 مهرماه

سبز تویی که سبز می خواهم شعری از لورکا و ترجمه شاملو با اجرای دلنشین بهار ایرانی تقدیم به نازنینان ایران فردا.