001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

گلگشت یکشنبه 28 مهر ماه

میهمان امروز حسین حجازی در گلگشت ، دکتر عباس میلانی هستند.
از شما دعوت می کنیم زیر همین صفحه نظرات خود را پیرامون مسایل مطرح شده در این برنامه با دیگران به اشتراک بگذارید