شاهنامه با گردآفرید – مرگ اسکندر – پیری فردوسی

بخش صد و هشتاد و چهار : پی میگیریم بازخوانی داستان های شاهنامه را همراه با گردآفرید، و در این شماره به داستان “ مرگ اسکندر – پیری فردوسی” می پردازیم. با ما همراه باشید و این برنامه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

یوتیوب دانلود