کوچ ایرانیان قسمت دوم یکشنبه 28 مهرماه

این دومین قسمت از مجموعه ی مستند کوچ ایرانیان ساخته علی لیمونادی است که از تلویزیون ایران فردا تقدیم شما نازنینان میشود.
در این برنامه به بررسی دلایل خروج دکتر آجودانی از ایران میپردازیم.
در انتهای این صفحه به اتاق گفتگوهای ایران فردا بپیوندید و نظرات خود را در ارتباط با مطالب مطرح شده در این برنامه بیان کنید. در ایران فردا هرگز نظر و یا دیدگاهی سانسور نخواهد شد.

دانلود