نامها و یادها بخش چهارم – دکتر کامبیز محمودی

هدف محمدرضا شاهید در برنامه نامها و یادها بررسی تاریخ و دانسته ها از سوی کسانی است که یا خود نقشی در حوادث و اتفاقات تاریخی ایران داشته اند و یا به واسطه تخصص گفته های آنان می تواند سنجش و قضاوت را برای ما آسان کند. در این قسمت شاهد بخش چهارم گفتگو با دکتر کامبیز محمودی از پایه گذاران اصلی تلویزیون ملی ایران و از سرشناس ترین اصحاب رسانه خواهیم بود. منتظر شنیدن نظرات شما در ارتباط با این برنامه هستیم.

یوتیوب دانلود