001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

ماندگاران ورزش ایران پنجشنبه ۲۵ آذر

در این برنامه به میزبانی امیر خسروجردی نگاهی خواهیم داشت به زندگی قهرمانان و پهلوانان ورزش ایران. در بخش هشتم از برنامه همراه با آقای فریدون شیبانی کارشناس ورزشی، به کارنامه و زندگی نامه استاد مهدی اسداللهی از نویسندگان سرشناس در کیهان ورزشی و يكي از چهره هاي تاثير گذار در فوتبال ايران می پردازیم. با ما همراه باشید.

یوتیوب دانلود