شاهنامه با گردآفرید – وصیت اسکندر به مادر

بخش صد و هشتاد و سه: گردآفرید میزبان شما خواهد بود با برنامه ای دیگر از سری مجموعه ی شاهنامه خوانی. همراه ما باشید و این برنامه را با دوستان خود نیز به اشتراک بگذارید.

یوتیوب دانلود