تفسیر خبر جمعه ۱۹ آذر

در برنامه جمعه شب تفسیر خبر / ایران فردا / 9.30 به وقت تهران: کنفرانس سران شورای خلیج فارس، احتمال از سرگیری روابط کامل دیپلماتیک میان کانادا و جمهوری اسلامی، آنچه وزیر خارجه انگلیس درباره حکومت های ایران و عربستان گفته است و خبرهای دیگر. میهمانان: آقای علیرضا نوری زاده و آقای رضا مریدی عضو پارلمان و وزیر علوم و پژوهش های علمی در دولت ایالتی اونتاریو /کانادا هستند. با امید به فردائی بهتر

یوتیوب دانلود فایل صوتی فایل صوتی کم حجم گوگل درایو