شبانه جمعه 17 آبان

لحظه دیدار شهر زیبایی از اخوان ثالث با اجرایی دلنشین از بهار ایرانی، تقدیم به همه همراهان نازنین ایران فردا.