شاهنامه با گردآفرید – رفتن اسکندر به چین و سند و یمن

بخش صد و هشتاد و دو : همراه با گردآفرید با شما خواهیم بود و به داستان (رفتن اسکندر به چین و سند و یمن) در این مجموعه می پردازیم. با ما همراه باشید و این برنامه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید. منتظر شنیدن دیدگاه های شما عزیزان هستیم.

یوتیوب دانلود