زیر آسمان پاریس شنبه 13 آذر

در این شماره از زیر آسمان پاریس سری خواهیم زد به دکتر یرم یاقیزاریان (Dr. Yerem Yeghiazarians) جراح خوش نام و حاذق قلب و عروق.  در بخش بعدی همراه با محمد رضا شاهید به سراغ محسن نامجو خواهیم رفت و پای صحبتهای او خواهیم نشست. با ما همراه باشید و دوستان خود را نیز به زیر آسمان پاریس دعوت نمایید.

یوتیوب دانلود