ماندگاران ورزش ایران پنجشنبه ۱۱ آذر

در این برنامه به میزبانی امیر خسروجردی نگاهی خواهیم داشت به زندگی قهرمانان و پهلوانان ورزش ایران. در بخش هفتم از برنامه همراه با آقای فریدون شیبانی کارشناس ورزشی، به کارنامه زنده یاد ناصر حجازی اسطوره تکرار نشدنی فوتبال ایران می پردازیم. با ما همراه باشید.

یوتیوب