001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

ماندگاران ورزش ایران پنجشنبه ۱۱ آذر

در این برنامه به میزبانی امیر خسروجردی نگاهی خواهیم داشت به زندگی قهرمانان و پهلوانان ورزش ایران. در بخش هفتم از برنامه همراه با آقای فریدون شیبانی کارشناس ورزشی، به کارنامه زنده یاد ناصر حجازی اسطوره تکرار نشدنی فوتبال ایران می پردازیم. با ما همراه باشید.

یوتیوب