شاهنامه با گردآفرید – اسکندر، یأجوج و مأجوج، مرغ سخنگو

بخش صد و هشتاد و یک : پی میگیریم بازخوانی داستان های شاهنامه را همراه با گردآفرید، و در این شماره به داستان “ اسکندر، یأجوج و مأجوج، مرغ سخنگو” می پردازیم. با ما همراه باشید و این برنامه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

یوتیوب دانلود