تفسیر خبر چهارشنبه ۳ آذر

در برنامه چهارشنبه شب تفسیر خبر می پردازیم به آخرین خبرهای ایران، همچنین آنچه که در منطقه و جهان در ارتباط با ایران می گذرد همراه با میهمانان برنامه مورد تفسیر و بررسی قرار خواهیم داد. میهمانان برنامه: آقای حسن اعتمادی و آقای محمدرضا حیدری هستند. تفسیر خبر/ ایران فردا /ساعت 9.30 به وقت تهران. با امید به فردائی بهتر

یوتیوب دانلود فایل صوتی فایل صوتی کم حجم گوگل درایو