شاهنامه با گردآفرید – اسکندر، شهر زنان، خضر پیامبر

بخش صد و هشتاد : گردآفرید میزبان شما خواهد بود با برنامه ای دیگر از سری مجموعه ی شاهنامه خوانی. همراه ما باشید و این برنامه را با دوستان خود نیز به اشتراک بگذارید.

یوتیوب دانلود