بدون شرح شنبه 29 آبان

بدون شرح امروز را ببینید و با دیگران به اشتراک بگذارید (گشت و گذاری کوتاه میان رویدادهای جهان).