زیر آسمان پاریس شنبه 29 آبان

در سال های اخیر در دنیای هنر معاصر نام یک نقاش ایرانی بیش از پیش به گوش می رسد. “قاسم روزخوش” که با عنوان “گس” معروف است. در این برنامه محمد رضا شاهید ما را به دیدن این هنرمند خوش ذوق خواهد برد. با ما همراه باشید و دوستان خود را نیز به زیر آسمان پاریس دعوت نمایید.

یوتیوب دانلود