ماندگاران ورزش ایران پنجشنبه ۲۷ آبان

در این برنامه به میزبانی امیر خسروجردی نگاهی خواهیم داشت به زندگی قهرمانان و پهلوانان ورزش ایران. در بخش ششم از برنامه همراه با آقای فریدون شیبانی کارشناس ورزشی، به کارنامه عبدالله موحد یکی از بزرگ مردان کشتی ایران می پردازیم. با ما همراه باشید.

یوتیوب