001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

ماندگاران ورزش ایران پنجشنبه ۲۷ آبان

در این برنامه به میزبانی امیر خسروجردی نگاهی خواهیم داشت به زندگی قهرمانان و پهلوانان ورزش ایران. در بخش ششم از برنامه همراه با آقای فریدون شیبانی کارشناس ورزشی، به کارنامه عبدالله موحد یکی از بزرگ مردان کشتی ایران می پردازیم. با ما همراه باشید.

یوتیوب