اخبار کوتاه جمعه 26 مهر ماه

امروز جمعه 26 مهر ماه به میزبانی مسعود جدی با ما همراه باشید.