تفسیر خبر سه شنبه ۲۵ آبان

در برنامه امشب تفسیر خبر/ ایران فردا / 9.30 به وقت تهران: می پردازیم به تجمعات اعتراضی کارگران در ایران و نیز پی آمدهای انتخاب دانالد ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا در ارتباط با توافق هسته ای. میهمان نیمه نخست آقای منصور اسانلو (فعال کارگری و سندیکائی) و در نیمه دوم برنامه آقای مازیار شکوری (تحلیلگر سیاسی -سوئیس) هستند. با امید به فردائی بهتر

یوتیوب دانلود