زنگ سلامت دوشنبه ۲۴ آبان

شما را به دیدن هشتادمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم. در این برنامه به ادامه مبحث گذشته در ارتباط با نحوه راه رفتن و تاثیرات مثبت آن بر سلامت می پردازیم. با ما همراه شوید و نظرات خود را در ارتباط با این برنامه برای ما ارسال نمایید.

یوتیوب دانلود